آموزش نیرو انسانی

یکی از مهمترین مسائل در افزایش فروش، آموزش تیم فروش در راستای کمک به موفقیت فروشنده می باشد. لذا شرکت بازاریابی نوین الهی نیا با استفاده از آموزش تکنیک های فروش حرفه ی و شخصی، برنامه ریزی برای تولید محتوای آموزشی را در دستور کار خود قرار داده است.. ساده ترین فروشنده میزان موفقیتش ۱ از ۲۰ می باشد، اما شرکت الهی نیا مفتخر است با استفاده از آموزش های نوین این میزان را به شرایط ایده آل آن ارتقا دهد و افزایش میزان فروش نتیجه افزایش درآمد را در پی خواهد داشت و به دنبال آن، افزایش درآمد نیز، افزایش کیفیت زندگی را در پی خواهد داشت.

EN