برنامه ی استراتژیک بازاریابی

در چرخه ایجاد یک کسب و کار، فروش و بازاریابی یک محصول مهمتر از تولید می باشد. بازاریابی فرآیندی است که در آن تلاش می شود کالا یا خدمات خاص بدست مصرف کننده برسد حتی اگر فرض کنیم که کالایی با بهترین کیفیت نیز تولید شود، اما نتوانیم آن را بدست مشتری برسانیم، مجبور هستیم به علت جلوگیری از پدیده انبار مازاد تولید را کاهش دهیم که در دراز مدت توجیه اقتصادی کارهای موجود در طرح تجاری شرکت، برآورده نشده و در نتیجه راندمان کاهش خواهد یافت. در نهایت و متاسفانه برخی شرکت ها با مشکل ورشکستگی روبرو می شوند. بازاریابی یک فرآیند از بیرون به درون می باشد بدین صورت که یک شرکت یا موسسه باید سیاست های بازاریابی خود را به گونه ی تنظیم نماید که مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب و حفظ نماید. در این راستا، کمپانی الهی نیا با استفاده از دانش و ا بزارهای نوین اقدام به تنظیم پلن بازاریابی یا M.P، به سبک SQجهت افزایش فروش و راندمان شرکت های طرف قرارداد می نماید. شرکت الهی نیا تضمین می نماید که در صورت رعایت تکنیک های فروش و تاکتیک های مختص خود، تغییرات اساسی در فروش آنها بوجود آید.
.یکی از مهمترین مسائلی که امروزه بیشتر شرکت ها با آن روبرو هستند و چالش های فروش می باشد. اگر بخواهیم چرخه ایجاد یک کسب و کار را بصورت تذکر سیستمی در نظر بگیریم (ورودی –اجرا–خروجی) فروش قسمت یازبخش خروجی می باشد. فروش خود زیر مجموعه ی از بازاریابی و انتهایی ترین فعالیت آن است، بر خلاف بازاریابی ، فروش فرآیندی از درون به بیرون می باشد. بنابراین سیایت های مخصوص به خود را می طلبد. نیروهایی که در بخش فروش به فعالیت می پردازند باید تکنیک های ارتباط موثر، فن بیان و مهارت های اصول ارتباط با مشتری را آموزش ببیند. با توجه به اینکه حدود ۷۲ الی ۷۴ درصد از نارضایتی مشتری، از کیفیت جنس نبوده، بلکه از نحوه برخورد فروشنده می باشد. لذا در صورتیکه این رفتارها در چهارچوب رفتارهای مناسب قرار بگیرند. می توان میزان کارایی در فرآیند فروش را افزایش داده و در این راستا موسسه الهی نیا با آماده نمودن سناریوهای فروش برای کسب و کارهای مختلف، مطابق با متدهای روز دنیا مانندSQ، یخ شکنی وKRA افزایش فروش آنها را گارانتی می نماید.

EN